Entrevista TenTIC: Equip d’análisi de dades de TravelgateX

Avui entrevistam a l’equip danálisi de dades de TravelgateX, empresa que connecta proveïdors turístics (hotels, bancs de llits) amb venedors (agències de viatges online, operadors turístics), i ubicada al ParcBit.

L’equip està format per:

 • Marcos Barragán (Enginyer Informàtic) treballa com a Back-End Developer / Big Data Engineer a TravelgateX desde2014. Està especialitzat en el processament de grans quantitats de dades. Durant anys ha desenvolupat aplicacions de monitorització i Big Data. Actualment s’encarrega juntament amb el seu equip de servir de forma fàcil i senzilla la informació que obté de bilions de peticions diàries.

Marcos Barragán

 • Marina Moreno (Graduada Matemàtica) treballa com a Big Data Engineer a Travelgate des de Gener de 2018. Inicia la seva aventura al món laboral especialitzant-se en el tractament i visualització de grans volums de dades. Aporta els coneixements matemàtics adquirits durant la seva formació en el processat i visualitzat de les dades.

  Marina Moreno

 • Javier Roda (Enginyer Informàtic) treballa com Big Data Engineer / Back-End Developer en TravelgateX des 2014. Està especialitzat en el processament i emmagatzematge de grans volums de dades. Els primers anys els va dedicar al desenvolupament i motorització de serveis i aplicacions. Actualment, al costat del seu equip, intenta generar oportunitats de negoci a partir de les dades emmagatzemades.

  Javier Roda

Abans de preparar l’entrevista hem visitat el web (https://www.travelgatex.com/), el blog (https://blog.xmltravelgate.com/)i l’espai de documentació (https://docs.travelgatex.com/). També vam tenir una primera trobada a finals de juliol on l’equip ens va explicar la feina que estan realitzant sobre l’anàlisi de dades que manegen a TravelgateX.

En aquest article (https://blog.xmltravelgate.com/insights-reports-the-world-data-center-for-tourist-connections-by-travelgatex-8120fca2eab1) l’equip explica el primer informe ia més l’usuari pot interactuar amb els gràfics.

1.- Per situar el lector, què és TravelgateX? Quin és el seu producte o servei estrella? Qui són els seus proveïdors? I qui els seus clients?

TravelgateX és un marketplace mundial creat per a la indústria de viatges. Una única connexió proporciona l’accés a la major xarxa de compradors i proveïdors de viatges de tot el món. Permetem que les empreses transformin la forma en la qual comercialitzen, venen i operen. Proporcionem la infraestructura tecnològica i el know-how de comercialització per ajudar les empreses a aprofitar el poder d’Internet per interactuar amb altres empreses d’una manera simple però efectiva i escalable.

El nostre objectiu és ajudar-los a multiplicar els seus negocis, a més de construir la futura infraestructura de comerç de turisme. Creiem que els nostres clients es trobaran, treballaran i faran més negoci a TravelgateX.

Com a producte estrella podríem destacar la recent estrenada API HotelX, és la solució definitiva per a la connectivitat en els negocis de viatges. El nostre equip d’enginyers ha desenvolupat aquesta solució que permet l’accés a múltiples proveïdors i que resol la majoria dels problemes comunament trobats en el negoci de viatges d’una manera elegant i eficient. HotelX ha estat dissenyada especialment per a connexions en línia d’hotels i per a tot tipus de negoci: B2B, B2C, B2XML o meta. Des del mapatge inicial fins al contingut complet d’un hotel, passant per preus dinàmics, emmagatzematge intel·ligent en memòria cau i tot això per mantenir temps de resposta per sota del segon, a més de les fonts de dades il·limitades.
En el sector dels hotels i cases de vacances, ells tenen les seves pròpies eines, webs i fins i tot agències de viatges amb les seves pròpies especificacions tècniques. Moltes d’aquestes especificacions a vegades són complicades per poder arribar als clients de tot el món. Davant d’aquesta situació, l’equip va pensar i va desenvolupar HotelX.
HotelX disposa de diverses funcionalitats de la lògica de negocis incloent:

– Configuració i administració d’accés
– Assignacions d’hotel, habitació i tauler
– Agregador, classificador i filtre per a resultats

Avantatges

 • API Agregada

 • Customitzable

 • Velocitat per incorporar nous proveïdors

 • Ben documentada

 • Facilita que els clients tenguin el criteri de poder seleccionar allotjaments de diferents proveïdors

HotelX és l’accés a tots els productes en línia i per això compta amb una lògica de negocis. A més, el client pot definir què oferir, permet marcar les regles de negoci amb el seu proveïdor, li suposa més rapidesa i menys cost de desenvolupament. És a dir, el client pot definir qualsevol estratègia o regles en lloc d’haver de planificar un desenvolupament.
Actualment tots i cada un dels proveïdors treballen d’una manera diferent. La majoria són velles API heretades de SOAP i cap d’elles és GraphQL. Per això, TravelgateX ha desenvolupat HotelX, una solució que permet una connexió perfecta amb més de 600 proveïdors.

 

2.  Quins són els perfils dels seus proveïdors i clients? Per exemple, un petit hotel o fins i tot un agroturisme pot entrar en el vostre “marketplace” ?, i una agència de viatges online especialitzada en un tipus de viatges de “nínxol” pot mitjançar només aquells proveïdors d’acord al seu nínxol de mercat? O només és un producte dirigit a les grans cadenes hoteleres i a les grans OTAs (agències de viatges online)?

 

A TravelgateX, els nostres clients són els nostres partners. Tant pot treballar amb nosaltres una petita agència de viatges online especialitzada com una OTA o un agroturisme que desitgen connectar per comprar o vendre els seus productes.

TravelgateX té la cartera más extensa de productes al mercat. Més de 800.000 hotels, tots dos contractats directament i més de 600 proveïdors.

 

3.   En què consisteix el vostre “marketplace” i quins són els beneficis per als vostres proveïdors? I per als vostres clients?

 

En el nostre marketplace oferim connectivitat entre els sistemes dels compradors i venedors de producte de vacances. A través d’una sola integració contra la nostra API, el client tindrà accés a un subministrament estandarditzat de tots els teus proveïdors. Un cop connectat, afegir un nou proveïdor serà tan senzill com arribar a un acord comercial amb ells – no serà necessari crear i mantenir una nova integració.

TGX compta amb el major, portfoli de partners. Així, en els compradors tenim per exemple a Hotelbeds, Hoojoozat, LoveHolidays, Dida Travel, Logitravel, Travellanda, Viatges Olympia, entre d’altres,

A la part de venedors tenim a empreses de rent a car, vols, ferries, hotels, com Oswald Arrigo, Perseus, Priceline, Prime Travel, TL Travel, Tourico, entre d’altres.

 • Integram qualsevol proveïdor sense cap càrrec.
 • Lliurem la resposta de qualsevol proveïdor en menys de 500ms.

 • Llibertat de configurar els timeouts per petició.

No cal dir que la nostra solució és totalment escalable i 100% optimitzada perquè els clients treguin el màxim partit.

 

4. Hem llegit que per utilitzar la vostra API abans el client ha d’haver signat un acord amb el proveïdor, ho hem entès bé? Aquest tràmit es realitza offline? S’està utilitzant o s’utilitzarà la tecnologia “blockchain” per fer “smartcontracts”? Quines són les vostres opinions sobre aquesta tecnologia?

 

Sí, exactament, se signa un contracte, normalment el gestiona l’equip de comercial/Business. La idea és de cara a futur sigui online a través del web.

Pel que fa a blockchain, creiem que és una tecnologia interessant, està evolucionant i volem conèixer una mica més com evoluciona per poder decidir o no la seva aplicació. És una tecnologia molt nova, es parla que en uns 5 anys o més dominarà el B2B, però no estem utilitzant blockchain de moment, dependrà de l’evolució del mercat, ara estem centrats en fer bé la nostra feina per als clients. Tingues en compte que treballem amb entre 30-40 diferents llenguatges de programació i no tenim inconvenients d’adaptar-nos o provar el nou que apareix en el mercat.

 

5.  Quin és el model de negoci de TravelgateX?

 

El nostre model de negoci és simple: els nostres clients paguen les nostres tarifes de connectivitat per accedir al centre de distribució de proveïdors més gran del mercat. Els venedors poden vendre els seus productes sense càrrecs de connectivitat. Som transparents, ja que no cobrem a banda i banda, d’aquesta manera tots els partners saben on estan aturats.

La nostra documentació en el següent link: http://docs.travelgatex.com/getting-started/

 

6. D’on surten les dades que manegeu per crear aquests informes d’anàlisi de dades que anireu publicant, quines són les fonts d’informació, de quantes fonts d’informació estem parlant exactament?

 

Les dades que fem servir per a aquests informes provenen de cadascuna de les transaccions entre “compradors” i “venedors” de serveis hotelers que operen a través de TravelgateX. Actualment aquesta és la nostra font de dades, juntament amb tota la informació que els proveïdors puguin aportar-nos del seu catàleg.

 

7. Quants registres esteu analitzant, quantes recerques i quantes reserves, per quin període de temps? Els analitzeu tots o traieu una mostra representativa del seu univers?

Actualment TravelgateX maneja una mitjana de 1.500.000.000 de recerques i més de 10.000 reserves diàries.

 

8.  Quin històric manegeu, mesos, anys?

Comencem a emmagatzemar informació que poder explotar ja sigui en informes o altres projectes des 2016.

9. Quants treballadors sou actualment a la vostra empresa i quin tant per cent us dediqueu a l’anàlisi de dades?

Som uns 90 empleats i dedicats exclusivament a l’anàlisi de dades, 3.

 

10.  Quines tecnologies utilitzeu per captar i/o connectar, netejar si cal, homogeneïtzar, fusionar, analitzar i visualitzar les dades?

Utilitzem productes allotjats en el núvol, en aquest cas sobretot productes de Google com Bigquery, Cloud Storage, Google DataFlow, Google Pub/Sub, etc…

 

11. Per què heu escollit aquestes tecnologies i no altres?

Vam optar per utilitzar productes en cloud perquè ens evitava haver de gestionar la infraestructura física i podem centrar-nos en les dades.

 

12. Teniu pensat provar altres tecnologies? En cas afirmatiu, quins i per a què?

A TravelgateX, estem sempre cercant noves tecnologies per poder incloure en els nostres projectes, no ens agrada quedar-nos en una tecnologia obsoleta.

 

11.  En el vostre informe hem vist una anàlisi descriptiva de les dades i segmentats per països i tipus de clients. Després d’aquesta anàlisi descriptiva hi ha alguna hipòtesi que vulgueu contrastar? Es pot realitzar alguna predicció? Quina podria ser? Hi ha alguna variable que influeixi sobre una altra variable? Quines podrien ser?

La primera dada que podem apreciar és com el volum de cerques creix exponencialment cada any a causa, sobretot, de la influència de metacercadors, vegeu Google, Trivago, etc i com les reserves encara que creixen també any a any, no segueixen el mateix ritme. Pel que podem deduir el mercat hoteler cada vegada està més disputat i abans de realitzar una reserva es cerca molt qui té la millor oferta.

 

12. Oferiu algun servei d’anàlisi de dades personalitzades per als vostres proveïdors i clients? Quines són les seves preguntes més freqüents què podeu respondre analitzant-ne les dades i contrastant-los amb les dades globals que manegeu? I les preguntes més insòlites?

A més dels informes públics que qualsevol curiós decideixi consultar, disposem d’una altra sèrie d’informes més personalitzats per als nostres clients. S’utilitzen habitualment per analitzar quina quantitat de la cartera d’hotels d’un proveïdor es sol·liciten, quins són els millors hotels, etc … Pregunta insòlita: “Hola, volia saber si vosaltres processau les dades manualment. Gràcies”.

 

13. Incorporeu o teniu pensat incorporar dades externes per ampliar els vostres anàlisi? De quines fonts, i per contrastar quines hipòtesis?

Fins ara, la major font de dades que fem servir en els informes és interna, però un cop disposem d’un volum de dades important i estructurat, volem donar-li més valor comparant-lo amb el mercat global i per això farem ús de fonts de dades d’institucions públiques .

 

14.  Heu crescut gairebé de forma exponencial en els darrers anys. Necessitau més treballadors per incorporar a la vostra empresa? De quins perfils?

Actualment tenim diversos llocs de treball disponibles, tenim selecció constant de perfils i a més convidem a la gent a que pugui enviar-nos la seva autocandidatura.

A TravelgateX comptem amb un dels millors plans de formació del sector. Qualsevol persona que vulgui posar en pràctica els coneixements adquirits a la Universitat, aquí pot fer-ho. Aproximadament el 70% de les persones que treballen a la nostra empresa actualment han estat becaris i van començar la seva formació aquí. Ens agrada treballar entre amics, per això hem aconseguit un altíssim percentatge de persones referides (referrals), la qual cosa ens permet mantenir el nostre creixement de forma àgil. Molts dels enginyers han arribat des de la UIB i mitjançant el DOIP. De moment tenim obertes les candidatures per devops Engineer, Core backend Engineer, Integrations Engineer, Business Intelligence, o autocandidatura. Les ofertes es poden veure en:  https://xtg.bamboohr.co.uk/jobs/

15. Quina formació es necessita per treballar amb vosaltres i quines tecnologies cal dominar o ser capaços d’aprendre?

Les tecnologies que treballem i que moltes persones que així ho desitgin puguin aprendre són:

.NET Core, Go, Node.js, Python, també Open Source, Redis, Elasticsearch, NoSQL DataBase, SQL DataBase, GraphQL, REST, SOAP, TensorFlow, Google Cloud Machine Learning Products, powerBI, Google Data Studio, Apache Airflow, BigQuery, Dataflow. D’altra banda, els idiomes també són importants, sobretot anglès.

16.  Ens podeu recomanar alguns llibres que inspirin el vostre treball i la vostra formació?

Personalment, no crec que els llibres hagin de ser la font de formació pel que fa a tecnologia, es tracta d’un món molt canviant i en constant evolució. Crec que és millor aprendre de les comunitats obertes, ja que són enormes, es pot aprendre en línia i a més contribuir-hi. És un intercanvi de coneixements, aprenentatge, pràctica constant, a més de forma immediata, accessible i gratuïta.

L’ equip d’anàlisi de dades de TravelgateX al complet: Javier Roda, Marina Moreno i Marcos Barragán.

Quant a Dr.TIC

Servei d'assessorament tecnològic per a empreses que volen obtenir una visió general del grau d'ús de les TIC al seu negoci i millorar la seva salut TIC.
Aquesta entrada s'ha publicat en Big Data, Blockchain, Dr. TIC, Entrevistes, Intel·ligència artificial, Notícies, TenTIC i s'ha etiquetat amb , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Spam protection by WP Captcha-Free