Entrevistes TIC: Dolores Ordóñez

Dolores Ordóñez

Avui entrevistam María Dolores Ordóñez de l’empresa Any Solution, una PIME innovadora amb seu a Palma que desenvolupa metodologies i projectes estratègics en els àmbits d’R+D+I, turisme, Smartcities i Smartdestinations i emergències, entre altres, participtant en diversos projectes europeus (FP7, H2020…). Llicenciada en Dret per la Universitat de Deusto i Executive Màster en Innovació. Té una experiència de més de 20 anys en la gestió i execució de fons i projectes europeus, en l’administració pública balear i en l’empresa privada. Avaluadora de la Comissió Europea. Professora i coordinadora del GT de Smart Cities a es.Internet. Vicepresidenta de Planetic. Membre del Comitè Executiu de TURISTEC, membre del Grup de SmartDestinations de la UIB. En l’actualitat, directora tècnica de l’empresa AnySolution.

1.Teniu el segell de PIME innovadora durant tot el 2018, això implica complir una sèrie de requisits i proporciona bonificacions fiscals, animaríeu altres PIMES a sol·licitar-ho?

Si, el segell de PIME Innovadora és un reconeixement a les tasques que realitzem les pimes dins l’àmbit de la recerca i la innovació. Apart de les deduccions fiscals que suposa, és també un reconeixement important com a empresa que ens permet diferenciar-nos i de qualque manera certificar la nostra capacitat d’innovació.

 
2. Sou coordinadors del grup de treball Smartcities de la Plataforma tecnològica Es Internet, ens podeu explicar una mica els objectius i tasques?

La plataforma tecnològica es.Internet és la plataforma d’Internet del Futur. La nostra tasca dins la plataforma és la de coordinar a entitats de la triple hèlix interessades a l’àmbit de les SmartCities: administració, universitat i centres de recerca i empreses (tant les grans com les petites). Una de les tasques més interessants que vàrem dur a terme va ser la elaboració d’un llistat de desenvolupaments tecnològics dels quals es podien beneficiar les administracions en la seva transformació cap a una SmartCity, intercanviant punts de vista, formes d’aplicació, nivell d’avanç en l’aplicació de cada tecnologia i les dificultats a les quals s’enfronta l’administració.

Actualment, i degut als canvis tecnològics constants, estam estudiant la possibilitat de canviar la plataforma d’Internet del Futur a Next Generation Internet (Propera Generació d’Internet), que és la nova tendència a nivell de la UE

D’ altra banda, aquest mes de juny hem estat elegits per a ocupar la vicepresidència de la plataforma Tecnològica PLANETIC (Plataforma Tecnològica espanyola per a l’adopció i difusió de les tecnologies electròniques, de la informació i la comunicació), tenint com a president a ATOS i com a altre vicepresident a Schneider, per a nosaltres és un gran honor haver estat elegits per a desenvolupar aquesta responsabilitat.

 
3.  Precisament en aquests moments estau participant en varis projectes d’Smart Cities: Road2CPS, Treasure, EXTREMA… i has estat ponent en molts congressos d’Smart cities d’àmbit internacional, realment, què significa transformar les dades recollides pels sensors de trànsit, climatològics,etc…,ens podries fer cinc cèntims?

La informació és poder, però una informació en massa genera dispersió i desinformació. La possibilitat de poder accedir a diferents fonts de dades heterogènies i analitzar-les, convertint-les en smart-data, facilita la pressa de decisions i fa que les gestions i actuacions sigui molt més eficients, tant en temps com en recursos. La possibilitat de disposar de dades i poder realitzar previsions combinat amb informació en temps real, incrementa la intel·ligència del sistema i redunda en una major qualitat de vida dels ciutadans. Aquest és el principal objectiu dels projectes que estam desenvolupant.


4. Pel que fa al projecte EXTREMA: Gestió de riscos tèrmics causats per onades de fred i de calor a SmartCities a través d’una aplicació multiplataforma (que a Balears no s’aplicarà en una ciutat sinó en tota l’illa), ens pots explicar quins beneficis concrets suposarà per Mallorca?

Les onades de calor no tenen una consideració de risc greu i a efectes estadístics no es té en compte com a causa de mort (s’engloba en deficiències cardíaques o respiratòries), però les onades de calor es preveuen com una pandèmia d’aquest segle degut al canvi climàtic que està generant pujades de temperatures constants. L’aplicació que està desenvolupant EXTREMA és una evolució del projecte TREASURE que vàrem executar 2014-2016 i que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha considerat com a projecte exemplar. Com a conseqüència es va continuar fent feina i es va presentar el projecte EXTREMA que s’executarà durant 2017-2018 amb el suport, a més de l’OMS, per 100Resilient Cities (Iniciativa de la Fundació Rockefeller) i les xarxes més importants de ciutats.

Per a Mallorca suposarà el disposar d’una aplicació que combina dades satèl·lit i meteorològiques i donarà informació en temps real de manera geolocalitzada. Els usuaris podran ficar el seu historial mèdic i crear perfils d’altres persones (fills, majors…) i l’aplicació genera alarmes depenent de les característiques de cada persona, i la seva localització en funció de la temperatura d’aquell lloc (basats en uns algoritmes creats pels experts en epidemiologia, juntament amb els enginyers). També dóna informació i recomanacions del que s’ha de fer en cas d’alarma o onada de calor (on anar, què fer…). Aquesta aplicació és fonamental a una destinació turística com Mallorca, ja que està adreçada també al sector turístic, i al ser una plataforma multilingüe permet assegurar que Mallorca és una destinació digital i segura.

A més, Mallorca entrarà en la xarxa de ciutats que estan aplicant EXTREMA i podrà gaudir de les seves funcionalitats de manera gratuïta mentre duri el projecte.

 
5- Com a consultora en projectes d’innovació d’àmbit internacional i membre de Turistec, podries fer-nos una avaluació dels projectes SMART a les Balears, quines són les nostres fortaleses i reptes a afrontar, com creus que ens situem en relació a zones turístiques de mida semblant?
 

Els projectes SMART a Mallorca s’han començat a desenvolupar fa molt poc, i els més importants duen bastant retràs en la seva implementació. A més, són projectes que han de menester el suport de tothom, sector públic, privat (empresarial i societat civil) i acadèmic, i moltes vegades no es veu aquesta necessària coordinació. Però el repte principal és el desenvolupament d’una estratègia real a mig i llarg termini per a tota la illa de manera global, que tengui en consideració les necessitats i característiques de cada territori, i que a la vegada siguin capaços de ser interoperables com a illa/illes, per a poder intercanviar informació i poder prendre decisions a nivell superior. Actualment existeixen iniciatives disperses, moltes d’elles sense continuïtat, i a més de significar a la fi una pèrdua de temps i diners, no permet donar visibilitat del que s’està fent a nivell d’illa.

A nivell de destinacions turístiques s’estan donant passes a nivell mundial. Moltes destinacions estan elegint l’especialització en un àmbit per a destacar, sigui la sostenibilitat, la cultura, la natura…cap d’elles té en aquest moment una estratègia global que funcioni al 100%.

Mallorca s’hauria de posicionar com una SmartDestination a nivell mundial, concepte que engloba tots els altres que estan sorgint com Smart-illa, Smart-territori… la terminologia no ha de fer perdre de vista els objectius. La intel·ligència de les estratègies radica en veure la tecnologia com una eina més, i aconseguir que els ciutadans vegin incrementada la seva qualitat de vida, així com els turistes incrementin el nivell de satisfacció de la seva experiència visitant la illa.

 
6. Col·laborau amb la UIB al projecte Tribute (presa de decisions d’evacuació en casos d’inundació), heu col·laborat en més projectes? Penses que les PIMES i la universitat han d’anar de la mà en temes d’innovació, o no sempre és possible? I la col·laboració públic-privada?
 

Si, de fet hem presentat nous projectes dins el marc del programa Horitzó 2020 i estam esperant els resultats de l’avaluació.

La Universitat té unes dinàmiques que no sempre són fàcils de conèixer per part de les empreses i moltes vegades inclús pot semblar que els fa la competència, fet que no beneficia a la relació universitat-empresa. Com tot en aquesta vida, el conèixer en profunditat les dinàmiques de les organitzacions permet que s’entenguin millor i facilita els ponts de comunicació i col·laboració. Des d’AnySolution estam realmente satisfets i contents amb la relació que mantenim amb la Universitat, per a nosaltres és molt enriquidora i complementària.

Les empreses s’haurien d’apropar més a la Universitat i la Universitat hauria de facilitar aquestes relacions amb les empreses. Si es fes més sovint s’incrementarien els ratis d’innovació i tal vegada, tendríem més projectes innovadors en marxa.

La col·laboració públic-privada, des del meu punt de vista és quasi una obligació. Ambdós han de col·laborar per a implementar projectes conjuntament en un marc de relació win-win. L’administració es complexa i rígida, però la societat demana respostes clares i ràpides. Només promovent una col·laboració públic-privada es poden donar aquest tipus de respostes per a avançar com a societat

 
7. El tema de la mobilitat sostenible també està present als vostres projectes actuals amb STEVE, amb el qual realitzareu un projecte pilot a Balears amb Calvià treballant en mobilitat elèctrica sostenible per turistes, en un territori insular, els cotxes elèctrics acabaran essent l’única alternativa que garantitzi la sostenibilitat? El Govern de les Illes Balears ja està fent una aposta en aquest sentit.

Mallorca, com a illa, té uns recursos i territori limitats, això sembla una obvietat, però no ho és tant si mirem les estadístiques de creixement de la població, turistes i parc mòbil. L’efecte illa permet que la contaminació sigui més baixa que a altres ciutats, però encara així està començant a arribar a nivells preocupants. Mallorca fa anys que s’hauria de moure només amb transport elèctric, però no només a nivell particular, sinó especialment a nivell de transport públic.

El transport públic a Mallorca és molt millorable. El nostre nivell de desenvolupament no ha anat acompanyat d’una estratègia de transport públic com a illa que permeti una mobilitat sostenible i eficient. Encara tenim nuclis de població als quals és molt difícil accedir amb transport públic, a Mallorca no es dóna una continuïtat territorial al transport com succeeix a altres indrets. Per exemple a Taiwan, on pots donar la volta a l’illa amb transport públic arribant a qualsevol indret i amb informació en temps real del transport que s’ha d’utilitzar i els seus horaris.

L’aposta del Govern de les Illes Balears amb la Llei de Canvi Climàtic serà de molt ajut en termes de millorar una mobilitat sostenible. Serà important una aposta clara per a les infraestructures necessàries ja que a Europa existeixen diferents tendències i no totes aposten per carregadors particulars. Una de les principals barreres d’entrada dels vehicles elèctrics, apart del preu, és la por a quedar-se sense bateria, així que disposar de la infraestructura és una passa fonamental. La següent serà assegurar que l’energia amb la qual carreguem els vehicles sigui també neta, es tanqui Es Murterar i es permeti una producció d’energies renovables que ja fa anys que hauria d’estar present a les nostres illes.

8. A partir de la teva experiència, coneixements, el que has vist en altres regions i la tecnologia disponible, com creus que es podria millorar la mobilitat a la nostra illa?

Les actuals tecnologies dins l’àmbit de la mobilitat permeten una millora i coordinació del sistemes de transport existents, tant dins l’àmbit de la sostenibilitat, com de la intel·ligència del propi sistema. La xarxa de transport ha d’estar connectada a nivell d’illa i ha de ser capaç de donar informació en temps real de la situació del transport, així com de les seves alternatives.

Un transport públic eficient reduiria el nombre de vehicles particulars, evitant els col·lapses que estam sofrint ja fa un parell d’anys. Això significa una inversió i una coordinació entre les diferents administracions que gestionen el transport. Un sistema de pagament únic a nivell d’illes és més que factible a nivell tecnològic, permeten una continuïtat en la multi modalitat i incloent altres necessitats del ciutadà o turista, com els pàrkings. A Taiwan per a continuar amb l’exemple d’una illa, amb una única targeta que es pot comprar en supermercats o estacions de transport, es pot utilitzar qualsevol forma de transport que hagi a l’illa, tren, metro, bus, vaixell, pàrking, bicicleta, funicular, a més dels pàrkings i també pots comprar a supermercats i altres negocis… La tecnologia ja està inventada i és factible, només hem d’aconseguir centrar els recursos i els esforços en una mateixa direcció.

9. IoT és una altra les tendències presents arreu, amb els vostres projecte CREATE-IOT i Road2CPS, per exemple, ens podeu avançar quins resultats esperau?

Els principals reptes de l’IoT són la interoperabilitat i els stàndards. Els projectes europeus actuals treballen en aquesta línia. Road2CPS va treballar especialment les tendències que propicien els desenvolupament tecnològics mitjançant la definició de roadmaps que han servit a la Comissió Europea per a identificar on s’havia de fer la inversió en els propers anys.

CREATE-IoT Es tracta d’un programa “paraigües” que promou la Comunitat IoT dins el marc de la UE: de fet, aquest projecte coordina tots els projectes europeus d’IoT aprovats per la Comissió Europea i està lligat a IoT Focus Area, així com genera sinèrgies entre els IoT LSPs ( large scale pilots: els millors projectes pilot de la UE) per a validar les tecnologies que es desenvolupen entorn a IoT. L’objectiu del projecte  és estimular la cooperació entre les iniciatives IoT a nivell mundial, promoure l’enlairament de l’IoT a Europa i donar suport al desenvolupament i creixement d’ecosistemes d’IoT basats en tecnologies i plataformes obertes.

El formar part d’aquesta comunitat IoT suposa el poder estar al dia dels desenvolupaments IoT que s’estan duent a terme així com a conèixer les tendències futures pel fet de treballar amb les empreses i entitats més punteres. Per AnySolution suposa estar al dia de les tendències IoT i poder aplicar-les a la nostra plataforma NADIA, així com a poder aprendre i intercanviar amb els referents europeus en aquest àmbit.

10. A la vostra empresa també oferiu solucions SmartLock (NADIA MIRAR, control d’accessos), ens podries explicar amb més detall  en què consisteix, quins proveïdors teniu, i si es pot posar en marxa fàcilment, a quin tipus de panys (taquilles, portes, bicis)? Això es podria aplicar també a lloguers de bicis, hotels, gimnasos?

IoTSmartLock és un dispositiu que vàrem realitzar en el marc d’un projecte europeu i que permet el control d’accessos a qualsevol edifici. No està pensat per a bicicletes però no estam tancats a nous mercats. IoTSmartLock permet també la gestió d’una federació d’SmartLocks generant àrees restringides o facilitar l’accés durant un temps limitat a persones de manera remota. La seva instal·lació és ràpida si es tracta de portes estàndard, però la experiència ens ha demostrat que la varietat de portes existents al mercat són infinites i estam realitzant ajustaments per a poder satisfer qualsevol demanda. En aquests moments, estam fent feina dins l’àmbit de la ciberseguretat, ja que molts de competidors ja han tancat per problemes en aquest sentit.

NADIA, és la plataforma definitiva de gestió de dispositius IoT que permet a l’usuari controlar d’un sol cop d’ull tots els dispositius disponibles. NADIA és aplicable totalment dins l’àmbit turístic. Si s’implementa a hotels, apartaments turístics i lloguers vacacionals té una utilitat directa dins l’àmbit de l’eficiència energètica. NADIA és una plataforma multiusuari, multidispositiu, multicentre , que permet reduir els costos energètics des d’una plataforma intel·ligent que analitza perfils d’usuari, paràmetres d’ús, comprovar quins estan fora de rang, establir alarmes, etc,…Gràcies al control en temps real i 360º ens permetrà gestionar de manera adequada les instal·lacions, establir objectius d’eficiència energètica. Gràcies a l’encreuament de les dades registrades des dels diferents dispositius , temperatura, consum energètic, etc…, ens permetrà avançar-nos a les situacions crítiques, anticipant les solucions i permetent un estalvi de costos i assegurant la màxima eficiència. A més, gràcies al tractament Bigdata permetrà establir patrons que permetin avançar-se a les situacions de risc automatitzant l’engegada de solucions en edificis intel·ligents.

Però NADIA és molt més, ja que és una plataforma que té com a principis l’escalabilitat i la interoperabilitat. La qual cosa significa que pot interactuar amb altres dispositius i desenvolupar noves funcionalitats, i no únicament dins d’un edifici (on ja estem fent feina dins l’àmbit de la mobilitat), sinó que NADIA està pensada per poder ajudar a petits ajuntaments a la seva transformació cap a una SmartDestination  gràcies a una plataforma de fàcil ús i implantació que els permetrà millorar les seves eficiències i comptar amb dades en temps real per poder prendre decisions.

11.  Teniu un equip multidisciplinar i àmplia experiència en projectes europeus, és fàcil a Balears trobar personal qualificat per aquest tipus de feines, o el talent s’en va fora per no tenir uns salaris competitius?

La veritat és que trobar personal qualificat és molt complicat, tant quan cerques molta especialització com quan demanes perfils generalistes capaços d’adaptar-se a diferents situacions. En el nostre cas, tenim un equip format per persones de diferents nacionalitats que viuen a Mallorca i tenim a un enginyer que fa feina a la península, ja que no vàrem ser capaços de trobar el seu perfil a Mallorca. Tenint dos departaments diferenciats, el d’estratègia i projectes europeus i el d’enginyeria, hem de menester comptar amb perfils molt diferents però capaços de generar sinèrgies per a definir projectes i executar-los.

L’avantatge que tenim com a empresa és que no feim feina amb horaris sinó per objectius, això permet molta flexibilitat i el fet de tenir un personal satisfet i compromès. Això també ens permet poder contractar gent localitzada fora de Mallorca, ja que no necessitem estar en contacte físic per a poder desenvolupar els nostres projectes.

Sí que es vera que a Mallorca manquen enginyers i altre personal qualificat, i seria important impulsar polítiques que promoguin tant la seva formació com facilitar la seva contractació.

12. Com pot una pime participar en un projecte europeu? Quin perfil ha de tenir? Quin perfil professional ha de posar a disposició del projecte europeu? Quins beneficis pot esperar?

Actualment, les pimes són una prioritat en els projectes europeus. De fet, a l’hora de l’avaluació, el fet de tenir una pime atorga més punts al projecte que l’ha inclòs. Però no qualsevol pime pot participar en projectes europeus. La Comissió Europea ha endurit els criteris de participació per a les entitats privades i s’ha de passar un test de viabilitat financera que no tothom passa. El fet de no passar aquest test elimina a la pime o a l’entitat privada de qualsevol proposta, encara que estigui aprovada i amb el contracte signat.

Per altra banda, s’ha de tractar de pimes que no tenguin com a objectiu viure només de subvencions europees, ja que és una errada que han comés moltes empreses i les ha conduït a la seva desaparició

Per a una pime que comenci, el perfil professional que ha de posar a disposició del projecte per a començar, ha de ser generalista, amb idiomes (sobre tot un nivell d’anglès molt elevat) i amb una gran capacitat de negociació i treball en conjunt.

A més del benefici econòmic que suposa participar en un projecte europeu (subvenció a fons perdut amb una bestreta que pot arribar fins al 80% de l’import subvencionat), per a la pime suposa un reconeixement internacional molt important. Aquesta visibilitat, també li permet començar a fer feina i relacionar-se amb empreses referents i altres entitats que la poden ajudar a obrir nous mercats i a desenvolupar nous serveis o productes.

Si un projecte europeu es gestiona correctament i està alineat amb els objectius empresarials, suposa un benefici de 360º per a l’empresa.

13. Quins coneixements tecnològics considerau imprescindibles per una persona que vulgui treballar en el vostre sector? I per estar al dia?

Per al departament d’estratègia i projectes europeus s’ha de tenir uns coneixements generals de les darreres tendències tecnològiques, s’ha de comprendre el marc general i com funcionen per a poder detectar les seves mancances i els nínxols on poder fer feina i desenvolupar nous serveis o productes.

Pel departament d’enginyeria es requereixen persones que siguin capaçes de fer front als reptes amb una actitud positiva i visió de conjunt. Que no es tanquin davant dels problemes que presenten els reptes tecnològics i que sàpiguen donar solucions.

La curiositat i el voler estar al dia, suposa llegir i aprendre de les experiències dels altres, en aquest sentit, el participar a projectes europeus ens dóna una font d’informació inestimable que ens permet estar al dia de les darreres tendències. De fet, el primer apartat de qualsevol projecte europeu de l’H2020 és la descripció de l’estat de l’art (estat de situació) i demostrar com el projecte suposarà una passa endavant.

 
14.  Algun llibre i alguna pel ·lícula que t’hagin influït/inspirat en la teva feina?

Terminator va ser una pel·lícula que em va marcar per la superioritat de la màquina sobre l’home i com la intel·ligència artificial suposa un gran repte pels humans. El temps ens demostra que som capaços de construir màquines que ens poden destruir, i no sembla que estem posant límits als desenvolupaments tecnològics, els quals van sempre per davant de les normes de seguretat que haurien de ser obligatòries.

Relacionat amb la feina, “la Història del Temps” de Stephen Hawking, un llibre que em va costar moltíssim llegir i que no vaig acabar d’entendre del tot, però que em va obrir els ulls de les possibilitats infinites que hi ha de fer coses i que no comprenem totalment. Si ha de ser un llibre recent, “Sapiens” de Yuval Noah Harari, una història de l’evolució que ens fa reflexionar d’on venim i a on anem.

Quant a Dr.TIC

Servei d'assessorament tecnològic per a empreses que volen obtenir una visió general del grau d'ús de les TIC al seu negoci i millorar la seva salut TIC.
Aquesta entrada s'ha publicat en Big Data, Dr. TIC, Entrevistes, Intel·ligència artificial, Internet de les coses, Notícies, Smartcities i s'ha etiquetat amb , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Spam protection by WP Captcha-Free