Ser diferentes, Jaume Ripoll, Filmin

Dijous dia 29 de novembre Jaume Ripoll de Filmin va donar a conèixer un caramull de consells sobre startups al Tramuntana Tech Talks al ParcBit. Dies abans l’entrevistaven a Mallorca Tech Talks.

Consells Jaume Ripoll de Filmin

Consells Jaume Ripoll de Filmin

Filmin serveix pel·lícules alternatives sota demanda. La multinacional Netflix «els hi ha obert camí», i Filmin es diferencia per ser nacional i alternativa. Tenint això en ment, Ripoll va ensenyar estratègies per obrir-se camí entre els grans presentant-se com a diferent.

Segons Ripoll, les tecnologies de distribució de pel·lícules no maten les anteriors. El vídeo sota demanda conviu amb la televisió, el cinema, els dvd’s. Tot i que la distribució dels films ha evolucionat, potser no ho ha fet com s’esperava, afirma Ripoll, que el futur no és puntual.

Un dels punts interessants que va explicar Ripoll és el comportament de l’usuari en quant al consum d’audiovisuals. Per exemple, els usuaris no veuen curts en l’smartphone perquè disposen de poc temps i per la dificultat d’escollir. Sobre la feina d’escollir, Ripoll va oferir unes quantes pinzellades més explicant que l’èxit de les series és precisament per la peresa o la dificultat d’escollir. Si un usuari ha fet l’esforç un pic per triar d’una a tres sèries de culte, cada dia, només ha de triar quina veure de les escollides, però no ha de triar entre una infinitat de cartelleres.

Ajudar a escollir potser és un dels èxits de Filmin. Hi ha una gran feina editorial al darrera la portada classificant les pel·lícules per temàtiques, que arriben a diferents segments d’usuaris o a ganes d’endinsar-se en un gènere en concret.

La segmentació és un dels seus punts forts i així ho han experimentat. Per exemple, el Big Data ho fan servir, no tant com a algoritmes exclusius per mostrar al seu públic allò que l’algoritme preveu que vol veure, deixant de banda altres camins per a descobrir altres propostes, sinó més per segmentar. Així la pel·lícula Barcelona Nit d’Hivern, que és com 4 històries identificades en segments diferents, es va promocionar oferint diferents imatges gràfiques en funció als barris de Barcelona que més s’identificaven amb cada una de les històries.

Per altra banda, Ripoll també va explicar que Filmin ha crescut més gràcies a la gent major, i que la gent més jove és més infidel i pobra.

Ripoll també va parlar de co-branding. És habitual donar-se a conèixer a través de festivals, com el de l’Atlantida Film Fest, celebrat a Palma el passat mes de Juny, del qual en fou director. Els films ara es poden veure en el canal de Filmin.

En quant al tema de la difusió a través de les xarxes socials Ripoll va esmentar que, en el seu cas, Facebook és la que millor converteix, hi ha qui paga, en canvi, Instagram i Twitter funcionen millor per fer marca i reforçar continguts, i que cada xarxa té el seu propi codi d’utilització de llenguatge per a comunicar-se. També va recordar que Twitter funciona millor a Espanya que no a França o a Bèlgica.

El producte és bàsic per a que el màrqueting funcioni. Ripoll va fer el paral·lelisme del rodatge d’una pel·lícula, que també produeixen sent distribuïdors, a la creació d’una start-up. Quan es comença s’ha de saber cap on es vol arribar, qui serà el segment qui ho comprarà. Ripoll va acabar la ponència resumint aquest camí, el del rodatge i la creació de start-ups, en 10 consells:

  1. Desenvolupa l’estratègia abans de començar el camí
  2. Pregunta, busca, consulta
  3. Analitza les dades o fes que algú els analitzi per tu
  4. Pensa molt qui serà el teu company de viatge tecnològic
  5. El contingut ha de marcar l’estratègia
  6. Sense bones imatges no hi ha futur
  7. Les xarxes poden ser brúixoles imantades
  8. Pren distància, enfocaràs millor
  9. Evita el pensament binari en aquest món digital
  10. Un equip heterogeni és un equip millor

El jueves día 29 de noviembre Jaume Ripoll de Filmin explicó un montón de consejos sobre startups al Tramuntana Tech Talks en el ParcBit. Días antes le entrevistaban en Mallorca Tech Talks.

Consejos Jaume Ripoll de Filmin

Consejos Jaume Ripoll de Filmin

Filmin sirve películas alternativas bajo demanda. La multinacional Netflix “les ha abierto camino”, y Filmin se diferencia por ser nacional y alternativa. Teniendo esto en mente, Ripoll enseñó estrategias para abrirse camino entre los grandes presentándose como diferente.

Según Ripoll, las tecnologías de distribución de películas no matan las anteriores. El vídeo bajo demanda convive con la televisión, el cine, los dvds. Aunque la distribución del films ha evolucionado, quizás no lo ha hecho como se esperaba, afirmando, Ripoll, que el futuro no es puntual.

Uno de los puntos interesantes que explicó Ripoll es el comportamiento del usuario en cuanto al consumo de audiovisuales. Por ejemplo, los usuarios no ven cortos en el smartphone porque disponen de poco tiempo y por la dificultad de escoger. Sobre el trabajo de escoger, Ripoll ofreció unas cuantas pinceladas más explicando que el éxito de las series es precisamente por la pereza o la dificultad de escoger. Si un usuario ha hecho el esfuerzo una vez para elegir de una a tres series de culto, cada día, sólo tiene que elegir qué ver de las elegidas, pero no tiene que elegir entre un sinfín de carteleras.

Ayudar a elegir quizás es uno de los éxitos de Filmin. Hay un gran trabajo editorial detrás la portada clasificando las películas por temáticas, que llegan a diferentes segmentos de usuarios o con ganas de adentrarse en un género en concreto.

La segmentación es uno de sus puntos fuertes y así lo han experimentado. Por ejemplo, el Big Data lo utilizan, no tanto como algoritmos exclusivos para mostrar a su público lo que el algoritmo prevé que quiere ver, dejando de lado otros caminos para descubrir otras propuestas, sino más para segmentar. Así la película Barcelona Noche de Invierno, que es como 4 historias que se identifican con segmentos diferentes, se promocionó ofreciendo diferentes imágenes gráficas en función a los barrios de Barcelona que más se identificaban con cada una de las historias.

Por otra parte, Ripoll también explicó que Filmin ha crecido más gracias a la gente mayor, y que la gente más joven es más infiel y pobre.

Ripoll habló de co-branding. Es habitual darse a conocer a través de festivales, como el de la Atlantida Film Fest, celebrado en Palma el pasado mes de Junio, del cual es director. Los filmes ahora se pueden ver en el canal de Filmin 

En cuanto al tema de la difusión a través de las redes sociales Ripoll mencionó que, en su caso, Facebook es la que mejor convierte, hay quien paga, en cambio, Instagram y Twitter funcionan mejor para hacer marca y reforzar contenidos, y que cada red tiene su propio código de utilización de lenguaje para comunicarse. También recordó que Twitter funciona mejor en España que no en Francia o en Bélgica.

El producto es básico para que el marketing funcione. Ripoll hizo el paralelismo del rodaje de una película, que también producen siendo distribuidores, a la creación de una start-up. Cuando se empieza hay que saber hacia dónde se quiere llegar, quién será el segmento que lo comprará. Ripoll acabó la ponencia resumiendo este camino, el del rodaje y la creación de start-ups, en 10 consejos:

1. Desarrolla la estrategia antes de empezar el camino

2. Pregunta, busca, consulta

3. Analiza los datos o haz que alguien los analice por ti

4. Piensa mucho quién será tu compañero de viaje tecnológico

5. El contenido debe marcar la estrategia

6. Sin buenas imágenes no hay futuro

7. Las redes pueden ser brújulas imantadas

8. Toma distancia, enfocaràs mejor

9. Evita el pensamiento binario en este mundo digital

10. Un equipo heterogéneo es un equipo mejor

Acerca de Dr.TIC

Servei d'assessorament tecnològic per a empreses que volen obtenir una visió general del grau d'ús de les TIC al seu negoci i millorar la seva salut TIC.
Esta entrada fue publicada en Big Data. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Spam protection by WP Captcha-Free